suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Anmälan om anteckning av RS-begränsning

Ansvarig organisation: Lantmäteriverket
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

När ett bostadsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag har tecknat avtal om förvaring av skyddsdokumenten ska förvararen av skyddsdokumenten utan fördröjning anmäla till Lantmäteriverket att RS-förfarandet inletts. Den som förvarar skyddsdokumenten kan vara en bank eller regionförvaltningsverket.

RS-begränsning förs in i bostadsdatasystemets aktielägenhetsregister. Efter att anmälan om inskrivning av RS-begränsning gjorts görs anteckningar i registret gällande bolaget endast efter anmälan från den som förvarar skyddsdokumenten.

RS-begränsning för aktiegrupperna anmäls separat för varje bolag.

Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome eller Internet Explorer som webbläsare när du öppnar en ansökningsblankett i pdf-format. Med andra webbläsare kan det förekomma problem när du ska fylla i och skriva ut blanketten.

Blankettens leveransuppgifter

Lantmäteriverket / Inskrivningsärenden

PB 3300

65101Vasa

Användarstöd

Användarstöd för utskrivbara blanketten:

Kundservice (mån-fre 9.00–16.15)
+358 295301120 
(lna/msa)
eller kundservice@lantmateriverket.fiBilagor och länkar till ytterligare information

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.