suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Anmälan om ändringar i verksamheten eller nedläggning av verksamheten inom foderbranschen

  • Utskrivbar blankett

Foderföretagare ska utan dröjsmål underrätta Livsmedelsverket om ändringar i sin verksamhet eller om att verksamheten läggs ner. Livsmedelsverket ska alltid underrättas om ändringar när de uppgifter som lämnats i samband med registreringen har ändrats. Ändringsanmälan görs antingen elektroniskt via Touko-tjänsten eller med blankett A. Används blankett A ska du för tydlighetens skull fylla i alla u ...

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Livsmedelsverkets fodersektion
elektroniska tjänst Touko: https//touko.ruokavirasto.fi/

Blanketter kan skickas elektroniskt till rehu.ilmoitukset@ruokavirasto.fi

Livsmedelsverkets fodersektion
Mustialagatan 3
00790 Helsingfors

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Tjänster

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 15.3.2023