suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Anmälan om ändringar i verksamheten eller nedläggning av verksamheten inom foderbranschen

  • Utskrivbar blankett

Foderföretagare ska utan dröjsmål underrätta Livsmedelsverket om ändringar i sin verksamhet eller om att verksamheten läggs ner. Livsmedelsverket ska alltid underrättas om ändringar när de uppgifter s ...

Blankettens leveransuppgifter

Livsmedelsverkets fodersektion
elektroniska tjänst Touko: https//touko.ruokavirasto.fi/

Blanketter kan skickas elektroniskt till rehu.ilmoitukset@ruokavirasto.fi

Livsmedelsverkets fodersektion
Mustialagatan 3
00790 Helsingfors

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 7.3.2022