suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad

Anmälan enligt 136 § i miljöskyd... - Anmälan om sanering av förorenad mark (Miljöskyddslagen 136 §)

  • Utskrivbar blankett

Enligti miljöskyddslagen kan sanering av mark på ett förorenat område och utnyttjande på täktområdet eller bortskaffande för behandling annanstans av marksubstanser som tagits i samband med sanering i ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 25.5.2022