suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rovakaari Miljö- och hälsoskydd

Biproduktstillstånd för djurparker

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

Djurparken behöver tillstånd av kommunalveterinären om det använder djurparksdjur för att utfordra andra djurparksdjur på sin egen djurpark.

Du behöver tillstånd av tillsynsveterinären i Rovakaari miljöhälsovårdsområde.

Gör så här

Ansök om tillstånd genom att skicka en fritt formulerad, skriftlig ansökan om tillstånd till kommunalveterinären.

Ansök om tillstånd genom att skicka ansökan till tillsynsveterinären för Rovakaari miljöhälsovårdsområde per post eller genom att föra den till kontoret. Du kan också skicka ansökan per e-post till adressen valvontaelainlaakarit[at]rovaniemi.fi.

För vem och på vilka villkor

Djurparken ska göra en anmälan till kommunalveterinären om det blir ändringar i användningen av djurparksdjuren som föda för andra djur eller om verksamheten avslutas.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.


Tidsfrist

Ansökan ska göras innan verksamheten inleds.

Giltighetstid

Tillståndet gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer

Servicen tillhandahålls av

Rovakaari Miljö- och hälsoskydd

Ansvarig för tjänsten

Rovakaari Miljö- och hälsoskydd
Ansvarig för texten: Rovakaari Miljö- och hälsoskydd
Uppdaterad: 27.1.2023