suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Bilddiagnostiktjänster

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Syftet med bilddiagnostikundersökning är att på olika sätt avbilda ett organ eller dess delar, vilket är till nytta när man undersöker en sjukdom eller följer upp en behandling. Bilddiagnostikundersökningar är grundläggande dvs. traditionella röntgenundersökningar utan kontrastämne, ultraljudsundersökningar samt datortomografiundersökningar som använder röntgenstrålning och tar hjälp av kontrastämne i undersökningarna. Tjänsterna omfattar därtill magnetröntgen, angiografier dvs. avbildning av artärer med kontrastämne, isotopundersökningar där kroppens funktioner kan undersökas med hjälp av kortlivade radioaktiva markörämnen dvs. radioisotoper, interventionsradiologiska åtgärder såsom biopsier eller tömning av vätskehålor samt röntgenoskopi.

För att komma till undersökning behövs alltid en skriftlig remiss från behandlande läkare, och tid för bilddiagnostikundersökningar ska bokas på förhand. För vissa röntgenundersökningar krävs förberedelser. Noggrannare information om förberedelserna finns i patientanvisningarna. Hur länge undersökningar och vårdingrepp tar varierar från några minuter till flera timmar.

För vem och på vilka villkor

Inom den offentliga hälso- och sjukvården kräver bilddiagnostiska undersökningar alltid läkarremiss. Privata serviceleverantörer tillhandahåller bilddiagnostik även utan remiss.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Bilddiagnostik kan användas som hjälpmedel när sjukdomar undersöks och i uppföljningen av vården. Diagnostiken går ut på att man med hjälp av olika tekniker tar fram en eller flera bilder av ett organ eller en del av ett organ. Till bilddiagnostik hör till exempel röntgen- och datortomografiundersökningar, magnet- och ultraljudsundersökningar, termografi och isotopkartläggningar. Även livsprocesser såsom sömn, aktivitet eller hjärnans elektriska funktion kan skannas.

Bilddiagnostiska undersökningar genomförs av sjukhus, hälsovårdscentraler och privata tjänsteproducenter. Vissa bilder kan också tas och förmedlas vidare från patientens hem.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 25.6.2020