suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Bidrag för enskilda vägar

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Kommunen kan bevilja bidrag för väghållning och förbättring av en enskild väg.

Gör så här

Anhållan om bidrag bör skickas till registreringen i Sibbo kommun under ansökningstid.

För vem och på vilka villkor

Organiserade enskilda vägar dvs. vägar för vilka ett väglag grundats genom förrättning är berättigade till bidrag. För att ett väglag ska förbli berättigat till bidrag måste väglagsstämmor hållas regelbundet. Dessutom ska det längs vägen finnas minst ett hushåll med permanent bosättning, som använder vägen på en sträcka av minst 500 meter, eller alternativt ska vägen vara av trafikmässigt stor betydelse. t.ex. en genomfartsväg.

Tjänsten är avgiftsfri.

Avgiftsfri

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenSipoon kunta
Servicen tillhandahålls avSipoon kunta
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 4.10.2019