suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Bidrag för enskilda vägar

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Kommunen kan bevilja bidrag för väghållning och förbättring av en enskild väg.

Gör så här

Anhållan om bidrag bör skickas till registreringen i Sibbo kommun under ansökningstid.

För vem och på vilka villkor

Beviljande av bidrag förutsätter att

1. ett väglag har grundats för vägen

2. uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen är uppdaterade i Lantmäteriverkets register över enskilda vägar och i Trafikledsverkets system för väg- och gatunätet Digiroad.

Organiserade enskilda vägar dvs. vägar för vilka ett väglag grundats genom förrättning är berättigade till bidrag. För att ett väglag ska förbli berättigat till bidrag måste väglagsstämmor hållas regelbundet. Dessutom ska det längs vägen finnas minst ett hushåll med permanent bosättning, som använder vägen på en sträcka av minst 500 meter, eller alternativt ska vägen vara av trafikmässigt stor betydelse. t.ex. en genomfartsväg.

Tjänsten är avgiftsfri.

Avgiftsfri

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Bidrag för anläggning, reparation och underhålla av en enskild väg kan ansökas hos kommunen. Kommunen kan besluta att kommunen tar över ansvaret för underhållet av en enskild väg helt eller delvis. Bidrag kan även erhållas ur statens medel.

Om staten eller kommunen bistår väglaget eller vägdelägarna gemensamt i vägens underhåll, ska vägen få användas av alla.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 27.2.2020