suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Bidrag för enskilda vägar

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Bidrag för underhåll av en enskild väg kan ansökas från kommunen. En enskild väg är en väg som underhålls av ägarna till de fastigheter som behöver vägen. Bestämmelser om enskilda vägar, alltså privata vägar, ingår i lagen. Bidrag för väghållningen av enskilda vägar hör till kommunens frivilliga, prövningsbaserade verksamhet och kommunen kan fastställa villkoren för verksamheten.

Förr följande arbeten betalas bidrag: väghyvling och sladdning, dammbindning, slybekämpning, slåtter, plogning, utmärkning för plogning, vinterhyvling, halkbekämpning, grus eller kross till slitlagret, rensning av diken och övriga arbeten som säkerställer att vägen är trafikduglig.

Gör så här

Returneras till Landsbygdsförvaltningen i östra Nyland, Lovisakontoret, Bäckasgränd 1A 07880 Liljendal.

För vem och på vilka villkor

Beviljande av bidrag förutsätter att

  1. ett väglag har grundats för vägen
  2. uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen är uppdaterade i Lantmäteriverkets register över enskilda vägar och i Trafikledsverkets system för väg- och gatunätet Digiroad.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Bidrag för anläggning, reparation och underhålla av en enskild väg kan ansökas hos kommunen. Kommunen kan besluta att kommunen tar över ansvaret för underhållet av en enskild väg helt eller delvis. Bidrag kan även erhållas ur statens medel.

Om staten eller kommunen bistår väglaget eller vägdelägarna gemensamt i vägens underhåll, ska vägen få användas av alla.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLovisa stad
Ansvarig för tjänstenLovisa stad
Område Lovisa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 26.5.2020