suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Bibliotek

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Borgå stad erbjuder bibliotekstjänster i huvudbiblioteket, närbiblioteken i Gammelbacka och Vårberga, utlåningspunkten i Kerko samt i bokbussen. Vidare finns olika elektroniska tjänster, såsom e-böcker och fonogram. Borgå stadsbibliotek är ett av tolv samarbetande Helle-bibliotek. De övriga samarbetande biblioteken finns i Askola, Borgnäs, Hangö, Ingå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila, Raseborg, Sibbo och Sjundeå.

De samarbetande Helle-biblioteken har ett gemensamt nätbibliotek där du kan leta upp material, förnya dina lån och reservera material. Bibliotekstjänsterna i Borgå används i huvudsak av invånarna i Borgå stad. Ett avgiftsfritt bibliotekskort kan beviljas vem som helst och en del av bibliotekets tjänster kan användas utan bibliotekskort. Därmed kan i princip vem som helst använda bibliotekets tjänster. Bibliotekstjänster erbjuds såväl i bibliotekets verksamhetsställen som på nätet.

Bibliotekets material består av skön- och facklitteratur, serier, ljudböcker, tidningar och tidskrifter, filmer, dokument, musikinspelningar, mikrofilmer (tidningar och kyrkoböcker). Biblioteket erbjuder också kunderna elektroniska tidningar och musik på distans via internet.

Till bibliotekets tjänster hör informationstjänst, sagotimmar, bokprat med barn och ungdomar, handledning i att använda biblioteksmaterial, kunddatorer, Internet, möjlighet att kopiera och skriva ut, möteslokaler, utrymme för läsning och vistelse samt ett café. I biblioteken ordnas årligen flera utställningar och evenemang. Meröppet bibliotekens tjänster kan användas också då ingen personal är på plats.

Mer information om öppettider, material, lånetider och avgifter finns på Borgå stads webbplats.

Gör så här

Du kan skaffa bibliotekskort och personlig PIN-kod på närmaste bibliotek. Biblioteket kan bevilja kort för att låna material på kommunens eller bibliotekssammanslutningens bibliotek.

När du ansöker om bibliotekskort ska du ta med dig ett ID, pass eller i undantagsfall ett personkort beviljat av en annan myndighet. Du kan inte ansöka om kort utan ett personligt besök på biblioteket. För barnets bibliotekskort behövs en ansökan från vårdnadshavaren.

För vem och på vilka villkor

Du kan fritt besöka biblioteket och använda materialet, såsom tidningar, böcker och digitala material, elektroniska tidningar och databaser. För att kunna låna material behöver du ett bibliotekskort och dess nummer tillsammans med din personliga PIN-kod är dina användaruppgifter då du använder de elektroniska tjänsterna.

Alla bibliotek har sina egna användarregler. Där bestäms användarens rättigheter och skyldigheter.

Att använda, låna och reservera bibliotekets eget material, vistas i biblioteket samt får handledning och rådgivning kostar ingenting. För fjärrlån, kopiering och användning av möteslokaler kan en avgift uppbäras. Detta står i så fall i bibliotekets användarregler.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Biblioteket är en öppen mötesplats och ett kulturcentrum för alla. Biblioteket har tidningar, böcker, musik, filmer och annat material som du kan bekanta dig med på plats eller låna hem. I bibliotekets utrymmen kan du studera, utöva en hobby och vistas. Där ordnas även handledningar, rådgivning, evenemang och utställningar. Biblioteken har ett trådlöst internet, datorer och de vanligaste dataprogrammen. Många bibliotek lånar även ut olika föremål. Bibliotekspersonalen hjälper och ger råd i alla frågor angående bibliotekets material och tjänster

De flesta bibliotek har även digitalt material i sina samlingar. Bibliotekens nationella webbtjänster på webbplatsen Kirjastot.fi kan användas av alla och även Nationalbibliotekets Finna.fi-tjänst betjänar alla. Via sitt bibliotek kan man även låna verk från det Flerspråkiga biblioteket och biblioteket Celia för synskadade. På webben finns även Teckenspråkiga biblioteket, Viittomakielinenkirjasto.fi/sv.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 6.9.2021