suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Begäran om att få ta del av en handling

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du kan begära handlingar av Migrationsverket med denna blankett. Du kan begära att få ta del av handlingar som gäller dig själv eller andra handlingar. Var och en har rätt att ta del av offentliga handlingar. För att få ta del av övriga handlingar måste du ha en grund enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Migrationsverket

Ansvarig för tjänsten

Migrationsverket
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 4.3.2024