suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Befrielse från civiltjänstgöring på grund av dubbelt medborgarskap

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Om du utöver finskt medborgarskap har ett annat lands medborgarskap kan du ansöka om befrielse från utförande av civiltjänst.

Gör så här

Om grunden för din befrielseansökan är en utförd tjänstgöring i ett annat land, skicka in en fritt formulerad ansökan till Civiltjänstcentralen med en utredning över dina medborgarskap och bevis över att du utfört minst fyra månaders tjänst inom värnpliktigas fredstida tjänstgöring.

Om grunden för din befrielseansökan är ett annat lands medborgarskap men du inte utfört tjänstgöring i detta land, skicka in en fritt formulerad ansökan till Civiltjänstcentralen med en redogörelse över dina medborgarskap och bevis över

  • att du inte bor i Finland
  • att du inte har faktiska personliga band i fråga om familj, studier, utkomst och övriga personliga angelägenheter i Finland.

Handläggningstiden för befrielseansökan är ca två veckor.

För vem och på vilka villkor

Befrielse från utförande av civiltjänst på grund av utförd tjänstgöring i ett annat land beviljas helt eller delvis under fredstid. Förutsättning för befrielsen är att du utöver finskt medborgarskap har ett annat lands medborgarskap och att du i detta land utfört minst fyra månaders tjänst inom värnpliktigas fredstida tjänstgöring.

Befrielse från utförande av civiltjänst under fredstid på grund av ett annat lands medborgarskap beviljas om du utöver finskt medborgarskap också har ett annat lands medborgarskap. Förutsättningen är att du inte bor i Finland eller har några anknytningar till Finland. Om det i förutsättningarna för befrielsen sker en väsentlig förändring på grund av att du flyttar till Finland före slutet av det år du fyller 30 kan beslutet återkallas och du beordras till civiltjänstgöring.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avCiviltjänstcentralen
Ansvarig för tjänstenCiviltjänstcentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 13.4.2021