suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Österbottens välfärdsområde

Bedömning av servicebehov inom barn- och familjesocialt arbete

  • Tjänst
  • 14 kommuner
  • Offentlig tjänst

I bedömningen av servicebehov

går socialarbetaren och familjen tillsammans igenom familjens situation och eventuella problem.

Då servicebedömningen görs är alltid barnets bästa i fokus och målet är att utreda om familjen behöver stöd samt att hitta de rätta stödformerna.

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Österbottens välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Österbottens välfärdsområde
Ansvarig för texten: Österbottens välfärdsområde
Uppdaterad: 26.4.2024