suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pedersöre kommun

Baskarta

  • Tjänst
  • Pedersöre
  • Offentlig tjänst

Kommunen upprätthåller en baskarta för planläggningens behov. Baskartan kan också användas som underlag för olika planer, t.ex. situationsplaner.

Gör så här

Kartor kan laddas ner via kommunens elektroniska karttjänst.

Mätningsteknikern betjänar i ärenden som berör kartor.

Servicen tillhandahålls av

Pedersöre kommun

Ansvarig för tjänsten

Pedersöre kommun
Ansvarig för texten: Pedersöre kommun
Uppdaterad: 15.8.2023