suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Österbottens välfärdsområde

Barnskydd

  • Tjänst
  • 14 kommuner
  • Offentlig tjänst

Barnskyddet baserar sig på barnskyddslagen (417/2007) och dess uppgift är att trygga barnens rättigheter, t.ex. barnets rätt till en trygg och harmonisk uppväxtmiljö, jämlik och mångsidig utveckling, speciellt skydd och omvårdnad enligt barnets egna individuella behov och önskemål.

Inom barnskyddet ligger tyngdpunkten i arbetet på att förbättra uppväxtmiljöerna, stödja föräldraskap och förebyggan ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Österbottens välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Österbottens välfärdsområde
Ansvarig för texten: Österbottens välfärdsområde
Uppdaterad: 27.11.2023