suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Barndagvård

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Föräldrarna kan välja att sätta sina barn i dagvård i ett kommunalt eller privat daghem, i familjedagvård eller i en klubb inom lekverksamheten. Man ansöker om dagvård fyra månader innan man behöver den.

Barnomsorgsverket ansvarar för den finskspråkiga dagvården och förskoleundervisningen. Utbildningsverket ansvarar för den svenskspråkiga dagvården.

Gör så här

Ansök om en daghemsplats till ditt barn senast fyra månader innan dagvården ska inledas.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som ännu inte har läroplikt kan få vård.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Storleken på avgiften påverkas av familjens storlek, inkomster och längden på vårddagarna.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn under 7 år kan få dagvård som ordnas av kommunen. I praktiken ordnas dagvård av en eller flera kommuner tillsammans, av privata aktörer eller av föreningar och andra samfund som kommunen köper tjänsten av.

Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets mognad, utveckling och inlärning samt främja barnets välbefinnande. Varje barn inom dagvården får en plan för småbarnspedagogik.

Kommunal dagvård kan vara antingen heltidsvård eller deltidsvård.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenHelsingin kaupunki
Servicen tillhandahålls avHelsingin kaupunki
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 10.11.2019