suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Österbottens välfärdsområde

Barn- och familjesocialarbet

  • Tjänst
  • 14 kommuner
  • Offentlig tjänst

Inom barn- och familjesocialt arbete samarbetar socialarbetare med barnfamiljerna. Målet är att stöda familjerna, främja deras välmående och bygga upp helheter av stödformer som motsvarar barnets och familjens behov.

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Österbottens välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Österbottens välfärdsområde
Ansvarig för texten: Österbottens välfärdsområde
Uppdaterad: 26.4.2024