suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Badplatser

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Idrottsservices har nio badplatser utan övervakning eller tjänster. Med badplats avses en i regel naturlig plats där man badar men som inte upprätthålls på samma sätt som allmänna badstränder.

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Kultur- och fritidssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Kultur- och fritidssektorn
Uppdaterad: 31.3.2024