suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Avvikelse från kraven på behandling av hushållsavloppsvatten

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Tillstånd att avvika från avloppsrenings krav kan beviljas om en person är äldre eller har hälsomässiga och ekonomiska specifika kriterier.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En fastighet som inte har anslutit sig till ett allmänt avlopp och inte heller ansökt om befrielse från anslutningsskyldigheten kan ansöka om undantagslov för högst fem år i sänder. Tillstånd att avvika från kraven på behandling av avloppsvatten kan beviljas om den boende är äldre eller på särskilda grunder i anslutning till hälsa, ekonomi eller livssituation. En förutsättning för tillstånd är att miljöbelastningen avloppsvattnet orsakar

är mycket liten.

Undantag ska sökas hos den kommunala miljövårdsmyndigheten. Ett beviljat tillstånd upphör om fastigheten börjar producera mer avloppsvatten än tidigare, om fastigheten säljs eller får en ny innehavare av annan orsak.

Lagom ändring av miljöskyddslagen

Lag om ändring av miljöskyddslagen

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLovisa stad
Ansvarig för tjänstenLovisa stad
Område Lovisa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 6.7.2021