suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Avvikelse från kraven på behandling av hushållsavloppsvatten

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Tillstånd att avvika från avloppsrenings krav kan beviljas om en person är äldre eller har hälsomässiga och ekonomiska specifika kriterier.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För en fastighet som inte är ansluten till det allmänna avloppsnätet och inte har ansökt om befrielse från anslutningsplikten kan undantagstillstånd sökas för högst fem år. Tillstånd att avvika från kraven på behandling av hushållsavloppsvatten kan beviljas om invånaren är ålderstigen eller det finns särskilda grunder angående hälsa, ekonomi eller livssituation. En förutsättning för tillstånd är att miljöbelastningen avloppsvattnet orsakar är mycket liten.

Undantag söks hos kommunens miljömyndighet. Ett beviljat tillstånd upphör om fastigheten börjar producera mer avloppsvatten än tidigare, om fastigheten säljs eller får en ny innehavare av annan orsak.

Lagom ändring av miljöskyddslagen

Lag om ändring av miljöskyddslagen

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLovisa stad
Ansvarig för tjänstenLovisa stad
Område Lovisa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 9.6.2020