suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Avfallstransport

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Sibbo kommun
Område: Sibbo
Tjänsten erbjuds på: svenska, finska

Alla avfallsproducenter ska ansluta sig till en organiserad avfallstransport. Avfallshanteringen i Sibbo kommun har ordnats via avfallshanteringstjänsten Rosk’n Roll. En fastighet eller en fastighet tillsammans med en eller flera grannar kan ansluta sig till avfallshanteringen (också då bostadsfastigheten eller sommarstugefastigheten finns på kusten i anslutning till en vägförbindelse). I glesbygdsområden är ett ytterligare alternativ att föra det dagliga avfallet till en blandavfallspunkt mot en årsavgift. Bostadsfastigheter för boende året runt och sommarstugefastigheter i skärgården ska ansluta sig antingen till en blandavfallspunkt eller till insamling av hushållsavfall med färja. Avfall samlas in med färja i Sibbo inre skärgård.

I skärgården ordnas dessutom varje sommar Otto-insamlingen, då insamlingsfärjan Otto tar emot farligt avfall, elapparater och metallskrot avgiftsfritt och också annat avfall mot en avgift.


Gör så här

Du kan ansluta dig till avfallshanteringen i Rosk'n Rolls e-tjänst (https://web.rosknroll.fi/) eller genom att kontakta bolagets kundbetjäning (asiakaspalvelu@rosknroll.fi).


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

I Sibbo kommun används flera olika avfallsavgifter. De centralaste avgifterna är avgiften för tömning av blandavfallskärl, ekoavgiften och tömningsavgiften för bioavfallskärl. Alla avgifter finns på sidorna för avfallshanteringstjänsten Rosk'n Roll http://www.rosknroll.fi/.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Fastighetsägaren ska ordna en mottagningsplats för avfall, varifrån avfallstransportörerna kan hämta avfallet. Mottagningsplatsen, det vill säga avfallskärlet kan tillhöra en fastighet eller vara gemensam för flera fastigheter. Blandavfallskärlet för ett egnahemshus töms vanligtvis var annan vecka. Ifall man på fastigheten sorterar avfall för återvinning och t.ex. komposterar bioavfall, kan tömningsintervallet vid behov förlängas i enlighet med avfallshanteringsbestämmelserna.

Avfallstransporten och sophämtningen ordnas antingen av kommunen, varvid kommunens avfallsanläggning lägger ut avfallstransporten på kontrakt, eller av fastighetsägaren, varvid avfallsinnehavaren själv beställer transport av ett avfallstransportföretag i regionen. Kommunens avfallshanteringsmyndighet har bestämt transportsystemet som används inom kommunen.


Servicen tillhandahålls av: Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänsten (köpt tjänst eller annat avtalsförhållande)