suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Avfallstransport och sophämtning

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

I Lovisa gäller Borgå regionala avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter och i Lappträsk Kymmene avfallsnämnds avfallsbestämmelser. I avfallshanteringsföreskrifterna ingår bestämmelser om hur avfallshanteringen ordnas, hur olägenheter orsakade av avfall förebyggs och om annat som gäller avfallshanteringen. Föreskrifterna gäller alla invånare och övriga aktörer i kommunerna.

Miljövårdsmyndigheten i Lovisa ansvarar för tillsynen av avfallshanteringen i Lovisa stad och Lappträsk kommun.

Rosk’n Roll Ab  tar i Lovisa hand om de serviceuppgifter inom avfallshanteringen som kommunen ansvarar för. Motsvarande uppgifter i Lappträsk sköts av Kymenlaakson Jäte Oy.

Gör så här

http://www.rosknroll.fi/

http://www.kymenlaaksonjate.fi/fi

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Fastighetsägaren ska ordna en mottagningsplats för avfall, varifrån avfallstransportörerna kan hämta avfallet. Mottagningsplatsen, det vill säga avfallskärlet kan tillhöra en fastighet eller vara gemensam för flera fastigheter. Ett egnahemshus blandavfallskärl töms vanligtvis med två veckors mellanrum. Om fastigheten sorterar avfall för återvinning och till exempel komposterar bioavfall, kan tömningsintervallet vid behov förlängas enligt avfallshanteringsbestämmelserna.

Avfallstransporten och sophämtningen ordnas antingen av kommunen, varvid kommunens avfallsanläggning lägger ut avfallstransporten på kontrakt, eller av fastighetsägaren, varvid avfallsinnehavaren själv beställer transport av ett avfallstransportföretag i regionen. Kommunens avfallshanteringsmyndighet har bestämt transportsystemet som används inom kommunen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRosk’n Roll-avfallshanteringstjänsten
Ansvarig för tjänstenLovisa stad
Område Lovisa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 9.6.2020