suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab

Avfallsservice

  • Tjänst
  • 17 kommuner
  • Offentlig tjänst

Sydvästra-Finlands Avfallsservice (LSJH) är ett företag som ägs av 17 kommuner. LSJH sköter för kommunernas räkning om organiseringen av invånarnas avfallsservice samt om avfallsrådgivningen. Den offentliga sektorn samt skol- och hälsovårdssektorns aktörer är också LSJH:s kunder.

I Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas skärgård, Reso och Vahto-området i Rusko kommer man överens om fastighetens avfallshantering direkt med LSJH. I dessa kommuner har LSJH konkurrensutsatt avfallstransporten för invånarnas räkning.

I Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Pemar, stam-Pargas, Pöytyä, Rusko, Salo, Sagu och Åbo tecknar invånarna ett hushållsspecifikt tömningsavtal med en valfri avfallstransportör.

LSJH har fyra avfallscentraler och åtta sorteringsstationer. Vid dessa tas allt avfall från hemmen emot. Förutom dessa fasta stationer ambulerar insamlingsbilen Siira, som är en sorteringsstation på hjul, i området. Hemmets farliga avfall tas emot på avfallscentralerna och sorteringsstationerna samt på återvinningscentralerna, ekotorgen och av Pop up-sorteringsstation.

LSJH:s servicerådgivare betjänar regionens invånare per telefon och via e-post i alla frågor som berör avfallsservice. Service ges på finska, svenska och engelska. Kundtjänst på numret 0200 47470 betjänar vardagar kl. 9-15. E-post kan skickas till kundtjanst@lsjh.fi. Det går också att boka en miljörådgivare på besök till tillställningar till exempel på daghem, i skolor, bostadsaktiebolag eller hobbyklubbar. Rådgivningen är avgiftsfri och skräddarsys efter beställarens önskemål. Rådgivning erbjuds inom LSJH:s verksamhetsområde.

Gör så här

Kommunen och de som tillhandahåller avfallshanteringstjänster ger anvisningar om hur avfallshanteringen ska ordnas.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Alla som producerar avfall är enligt avfallslagen skyldiga att sörja för sitt avfall på ett lämpligt sätt. Enligt lagen ska en så stor del av avfallet som möjligt sorteras och återvinnas eller utnyttjas på annat sätt.

För ordnande av avfallshantering av kommunalt avfall som uppstår i samband med boende ansvarar kommunen. En del av avfallet omfattas av den fastighetsspecifika avfallstransporten, och en del av avfallet ska man själv föra till den regionala insamlings- eller mottagningsplatsen. Kommunen ska även ordna mottagning och behandling av farligt avfall.

För den regionala mottagningen av vissa avfall, såsom el- och elektronikskrot, batterier, förpackningsavfall, pappersavfall och fordonsdäck ansvarar tillverkarna och importörerna, vilka tillhandahåller mottagningsplatser för detta avfall.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSydvästra Finlands Avfallsservice Ab
Ansvarig för tjänstenSydvästra Finlands Avfallsservice Ab
Område Aura, Kimitoön, Lundo, Masku, Nousis, Nådendal, Pargas, Pemar, Pöytyä, Reso, Rusko, S:t Karins, S:t Mårtens, Sagu, Salo, Virmo, Åbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab
Uppdaterad: 22.7.2021