suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Avfallsservice

  • Tjänst
  • 18 kommuner
  • Offentlig tjänst

Sydvästra-Finlands Avfallsservice (LSJH) är ett företag som ägs av 18 kommuner. LSJH sköter för kommunernas räkning om organiseringen av invånarnas avfallsservice samt om avfallsrådgivningen. Den offentliga sektorn samt skol- och hälsovårdssektorns aktörer är också LSJH:s kunder.

I Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas skärgård, Reso och Vahto-området i Rusko kommer man överens om fas ...

Gör så här

Kommunen och de som tillhandahåller avfallshanteringstjänster ger anvisningar om hur avfallshanteringen ska ordnas.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Alla som producerar avfall är enligt avfallslagen skyldiga att sörja för sitt avfall på ett lämpligt sätt. Enligt lagen ska en så stor del av avfallet som möjligt sorteras och återvinnas eller utnyttjas på annat sätt.

För ordnande av avfallshantering av kommunalt avfall som uppstår i samband med boende ansvarar kommunen. En del av avfallet omfattas av den fastighetsspecifika avfallstransporten, och en del av avfallet ska man själv föra till den regionala insamlings- eller mottagningsplatsen. Kommunen ska även ordna mottagning och behandling av farligt avfall.

För den regionala mottagningen av vissa avfall, såsom el- och elektronikskrot, batterier, förpackningsavfall, pappersavfall och fordonsdäck ansvarar tillverkarna och importörerna, vilka tillhandahåller mottagningsplatser för detta avfall.

Servicen tillhandahålls av

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab

Ansvarig för tjänsten

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab
Ansvarig för texten: Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab
Uppdaterad: 2.12.2022