suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

E-tjänster

  • E-tjänst

Via e-tjänster kan du t.ex. ansluta dig till avfallstransporten, ändra avfallskärlets tömningsintervall, meddela om kompostering, avbryta avfallskärlets tömningar, meddela din fastighets avloppsvattensystem samt göra en adressändring.

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Tjänster

Ansvarig för texten: Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab
Uppdaterad: 1.2.2023