suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Mörttilä sorteringsstation

  • Serviceställe

Anvisningar för dig som kommer med avfall:

  • Meddela avfallsstationsskötaren på förhand, om du ämnar leverera en större mängd avfall.
  • Sortera avfallen noggrant redan innan avfallspartiet levereras till sorteringsstationen. På detta sätt främjar du avfallssorteringen och du uträttar dina ärenden på sorteringsstationen snabbare. De avfall som duger till nyttoanvändning är oftast billigare eller he ...

Besöksadress

Tjänster

Ansvarig för texten: Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab
Uppdaterad: 15.2.2024