suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Avfallshantering

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vasaregionens avfallsnämnd har hand om myndighetsuppgifter i anslutning till avfallshanteringen inom Ab Stormossen Oy:s verksamhetsområde för kommunerna Korsholm, Vörå, Malax och Korsnäs kommun. Värdkommun är Vasa stad. Sydösterbottens avfallsnämnd har hand om myndighetsuppgifter i anslutning till avfallshanteringen inom Oy Botniarosk Ab:s verksamhetsområde för kommunerna Närpes, Kristinestad och ...

Gör så här

Kommunen och de som tillhandahåller avfallshanteringstjänster ger anvisningar om hur avfallshanteringen ska ordnas.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Alla som producerar avfall är enligt avfallslagen skyldiga att sörja för sitt avfall på ett lämpligt sätt. Enligt lagen ska en så stor del av avfallet som möjligt sorteras och återvinnas eller utnyttjas på annat sätt.

För ordnande av avfallshantering av kommunalt avfall som uppstår i samband med boende ansvarar kommunen. En del av avfallet omfattas av den fastighetsspecifika avfallstransporten, och en del av avfallet ska man själv föra till den regionala insamlings- eller mottagningsplatsen. Kommunen ska även ordna mottagning och behandling av farligt avfall.

För den regionala mottagningen av vissa avfall, såsom el- och elektronikskrot, batterier, förpackningsavfall, pappersavfall och fordonsdäck ansvarar tillverkarna och importörerna, vilka tillhandahåller mottagningsplatser för detta avfall.

Servicen tillhandahålls av

Ab Stormossen Oy

Ansvarig för tjänsten

Korsholms kommun
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 10.11.2023