suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Avfallshantering

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Rosk'n Roll Oy Ab sköter den praktiska avfallshanteringservicen i Borgå. 12 kommuner äger bolaget Rosk'n Roll Oy Ab tillsammans.

Avfallsbolaget, ordnar fastighetsvis uppsamling av kommunalt avfall, tar emot och behandlar kommunalt avfall, sköter avfallsstationernas, ekopunkternas och blandavfallspunkternas underhåll, fakturerar avfallsavgifterna samt  upprätthåller avfallshanteringens kundregiste ...

Gör så här

Kommunen och de som tillhandahåller avfallshanteringstjänster ger anvisningar om hur avfallshanteringen ska ordnas.

Kontakta Rosk'n Rolls kundtjänst när ditt ärende gäller avfallshanteringens

påbörjande

avslutning

tillfälligt avbrott

tömningsintervall

fel i räkningen

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Alla som producerar avfall är enligt avfallslagen skyldiga att sörja för sitt avfall på ett lämpligt sätt. Enligt lagen ska en så stor del av avfallet som möjligt sorteras och återvinnas eller utnyttjas på annat sätt.

För ordnande av avfallshantering av kommunalt avfall som uppstår i samband med boende ansvarar kommunen. En del av avfallet omfattas av den fastighetsspecifika avfallstransporten, och en del av avfallet ska man själv föra till den regionala insamlings- eller mottagningsplatsen. Kommunen ska även ordna mottagning och behandling av farligt avfall.

För den regionala mottagningen av vissa avfall, såsom el- och elektronikskrot, batterier, förpackningsavfall, pappersavfall och fordonsdäck ansvarar tillverkarna och importörerna, vilka tillhandahåller mottagningsplatser för detta avfall.

Servicen tillhandahålls av

Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänsten

Andra ansvariga organisationer

Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänsten

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 31.5.2022