suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Avbrott i civiltjänstgöringen på tjänstgöringsplatsens initiativ

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Tjänstgöringsplatsen kan ansöka om avbrott i arbetstjänsten om tjänstgöraren enligt läkarutlåtande är oförmögen till tjänst, begått ett brott eller beter sig på ett sätt som äventyrar tjänstgöringssäkerheten.

Tjänstgöringsplatsen kan ansöka om avbrott i arbetstjänsten om sjukledighetsdagarna överskrider 14 dagar. De ansamlade 14 dagarna kan vara en enda enhetlig lång sjukledighet eller flera kor ...

Gör så här

Tjänstgöringsplatsen sänder Civiltjänstcentralen en fritt formulerad ansökan om avbrott.

En civiltjänstgörare kan hemförlovas under tjänstgöringen av hälsoskäl (lång sjukledighet, upprepade sjukledigheter). Om avbrott ansöks skriftligt hos civiltjänstcentralen och till dokumentet ska bifogas kopior på alla sjukledighetsintyg eller läkarutlåtanden.

Om orsaken till avbrottet inte är hälsoskäl, bifogas en beskrivning över det inträffade till ansökan, som utgör grunden då tjänstgöringsplatsen ansöker om avbrott.

Till ansökan om avbrott ska helst bifogas civiltjänstgörarens syn på saken. Om civiltjänstgörarens syn på saken inte bifogas till ansökan hör Civiltjänstcentralen civiltjänstgöraren separat.

Handläggningstiden för ansökan om avbrott är ungefär två veckor. Om civiltjänstgöraren inte har hörts kan handläggningstiden vara längre.

För vem och på vilka villkor

Före beslutet hör Civiltjänstcentralen både civiltjänstgöraren och tjänstgöringsplatsen. Civiltjänstgörarens arbetstjänst fortsätter, tills Civiltjänstcentralen tagit ett skriftligt beslut om avbrott i tjänstgöringen.

Servicen tillhandahålls av

Civiltjänstcentralen

Ansvarig för tjänsten

Civiltjänstcentralen
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 7.7.2022