suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Justitieministeriet

Att väcka ett medborgarinitiativ

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Genom att lägga fram ett medborgarinitiativ kan du få ditt laginitiativ behandlat i riksdagen. Ett medborgarinitiativ kan vara ett förslag till en ny lag eller så kan initiativet gälla ändring eller upphävande av en gällande lag.

Varje röstberättigad medborgare i Finland kan stöda väckta initiativ. Om ett initiativ inom sex månader får minst 50 000 stödförklaringar som bestyrkts av Befolkningsreg ...

Gör så här

 • Väck medborgarinitiativet elektroniskt genom att identifiera dig i webbtjänsten kansalaisaloite.fi/sv.
 • Ange minst en representant och ersättare för att sköta de praktiska åtgärderna i ärendet.
 • Skriv initiativet på finska eller svenska eller på bägge språken.
 • Lägg till en rubrik som beskriver initiativets innehåll och datum som ska anges i alla stödförklaringar som gäller initiativet.
 • Som initiativtagare kan du samla stödförklaringar på nätet också i en webbtjänst som du anordnat och som Kommunikationsverket godkänt.
 • Vid sidan av de elektroniska stödförklaringarna kan du som initiativtagare också samla stödförklaringar på papper från medborgarna. Dessa stödförklaringar ska göras på en blankett som justitieministeriet bestyrkt.
 • Då ansvarspersonerna för initiativet uppskattar att det finns minst 50 000 stödförklaringar lämnas de in av en representant för medborgarinitiativet till Befolkningsregistercentralen som kontrollerar deras riktighet och bestyrker antalet godkända stödförklaringar.
 • Då Befolkningsregistercentralen granskat stödförklaringarna och de godkända stödförklaringarna uppgår till minst 50 000 ska en representant för initiativet lämna initiativet till riksdagen för behandling inom sex månader från Befolkningsregistercentralens beslut.

För vem och på vilka villkor

 • Ett medborgarinitiativ kan väckas av en eller flera röstberättigade finska medborgare.
 • Initiativet ska gälla ett ärende som omfattas av riksdagens lagstiftande makt.
 • Medborgarinitiativen kan inte gälla godkännande och uppsägning av internationella förpliktelser.
 • Om initiativet görs i form av ett lagförslag ska det innehålla ett förslag till författningstext.
 • Initiativet ska beröra endast en helhet och alltid innehålla motiveringar.

Servicen tillhandahålls av

Justitieministeriet

Ansvarig för tjänsten

Justitieministeriet
Ansvarig för texten: Justitieministeriet
Uppdaterad: 18.10.2022