suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Justitieministeriet

Att väcka ett medborgarinitiativ

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Genom medborgarinitiativ kan allmänheten få sina lagförslag behandlade av riksdagen. Som ett medborgarinitiativ kan du föreslå en ny lag, ändringar i en befintlig lag eller hävande av en befintlig lag.

Initiativet ska gälla ett ärende som omfattas av riksdagens behörighet. Ett medborgarinitiativ kan inte gälla godkännande och uppsägning av internationella förpliktelser. Initiativet får avfattas på finska eller svenska eller på bägge språken.

Om initiativet görs i form av ett lagförslag ska det innehålla ett förslag till författningstext. Samma initiativ får inte innehålla olika slags ärenden. Ett initiativ ska alltid innehålla motivering.

Initiativet ska ha en titel som beskriver dess innehåll och ett datum som ska anges i alla stödförklaringar som gäller initiativet.

En röstberättigad medborgare i Finland kan stöda väckta initiativ. Om ett initiativ inom sex månader får minst 50 000 stödförklaringar som bestyrkts av Befolkningsregistercentralen, kan initiativtagaren lämna initiativet till riksdagen för behandling.

Gör så här

Ett medborgarinitiativ kan väckas elektroniskt genom verifiering på Medborgarinitiativ.fi. Initiativtagaren ska utnämna minst en representant och reservrepresentant för de praktiska arrangemangen kring ärendet.

Initiativtagaren kan samla stödförklaringar på nätet också i en webbtjänst som initiativtagaren anordnat och Kommunikationsverket godkänt.

Utöver elektroniska stödförklaringar kan initiativtagaren också samla stödförklaringar på papper från allmänheten. Dessa stödförklaringar ska lämnas in på en blankett som justitieministeriet bestyrkt.

Då ansvarspersonerna uppskattar att det finns minst 50 000 stödförklaringar lämnas de in av en representant för medborgarinitiativet till Befolkningsregistercentralen som kontrollerar äktheten och bestyrket antalet godkända stödförklaringar.

Då Befolkningsregistercentralen granskat stödförklaringarna och de godkända stödförklaringarna uppgår till minst 50 000 ska en representant för initiativet lämna initiativet till riksdagen för behandling inom sex månader från Befolkningsregistercentralens beslut.

För vem och på vilka villkor

Ett medborgarinitiativ kan väckas av en eller flera röstberättigade finska medborgare.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJustitieministeriet
Ansvarig för tjänstenJustitieministeriet
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Justitieministeriet
Uppdaterad: 1.7.2020