suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Att hitta tjänstgöringsplats för civiltjänst

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du inleder alltid din civiltjänstgöring med en utbildningsperiod i Lappträsk. Efter utbildningsperioden utför du en period av arbetstjänst som en del av civiltjänstgöringen. Det är du själv som ska hitta tjänstgöringsplatsen. Det lönar sig att börja söka tjänstgöringsplats i god tid före utbildningsperioden så att du därifrån kan gå direkt vidare till att utföra arbetstjänsten. Civiltjänstcentralen hjälper dig söka tjänstgöringsplats både före utbildningsperioden och medan den pågår.

Gör så här

Före utbildningsperioden får du ett förordnande om inträde i tjänst av Civiltjänstcentralen. I förordnandet anges datumen när utbildningsperioden och arbetstjänsten börjar.

Som hjälp för att hitta tjänstgöringsplats har du en nationell lista över alla tjänstgöringsplatser i Finland som har ingått avtal med Civiltjänstcentralen, och en lista över lediga arbetstjänsteplatser. Du kan också fråga ställen som inte ännu har ingått avtal med Civiltjänstcentralen. Om de blir intresserade kan de ansöka om att bli godkända som tjänstgöringsplats.

Ni gör en förbindelse när du hittar en tjänstgöringsplats. Förbindelsen utgör ett ömsesidigt avtal om arbetstjänsten. Tjänstgöringsplatsens ansvarsperson godkänner förbindelsen i Sivariweb och tjänstgöraren godkänner förbindelsen elektroniskt via Omasivari. Om du har en förbindelse när du inleder utbildningsperioden får du tre dagar duglighetspermission under den månad utbildningsperioden varar.

Om du inte har någon tjänstgöringsplats när utbildningsperioden börjar får du hjälp under utbildningsperioden i form av föreläsningar som ordnas på särskilda jobbsökningsdagar samt personliga intervjuer. Du kan också få kommenderingsresor för att kunna åka på intervjuer. Du kan kontakta arbetstjänstexperten, socialkuratorn och de utbildningsansvariga per telefon eller e-post eller besöka dem personligen.

För vem och på vilka villkor

Du ska själv hitta en tjänstgöringsplats så att du kan fullgöra sin civiltjänst.

Lämpliga tjänstgöringsplatser är så gott som alla statliga eller kommunala myndigheter eller inrättningar, religiösa samfund samt allmännyttiga och privaträttsliga föreningar och stiftelser. Vinstdrivande företag, fackföreningar och politiska partier kan inte fungera som tjänstgöringsplatser.

Du får inte utföra arbetstjänst hos din egen arbetsgivare och arbetstjänsten får inte gynna dina studier.

Fyll i förbindelsen tillsammans med tjänstgöringsplatsen. Förbindelsen utgör ett ömsesidigt avtal om arbetstjänsten. Baserat på avtalet gör Civiltjänstcentralen ett förordnande till arbetstjänst. Du kan inleda arbetstjänsten efter detta.

Om du kommer att arbeta med personer under 18 år ska du lämna in ett utdrag om brottslig bakgrund till Civiltjänstcentralen. Du kan beställa utdraget via den gemensamma beställningen under utbildningsperioden eller senare på egen hand. Utdraget beställs av Rättsregistercentralen. Det gäller i ett halvt år.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avCiviltjänstcentralen
Ansvarig för tjänstenCiviltjänstcentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 20.5.2020