suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Skatteförvaltningen

Arvsskatt

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

För egendom som erhållits genom arv eller testamente ska arvsskatt betalas, om arvlåtaren eller testamentstagaren vid tidpunkten för dödsfallet bodde i Finland.

Skatteförvaltningen får uppgifter om dödsfallet från befolkningsdatasystemet.

Gör så här

Lämna in en kopia av bouppteckningshandlingen och dess bilagor till Skatteförvaltningen inom en månad från bouppteckningen.

Handläggningen av bouppteckningshandlingen vid Skatteförvaltningen tar i genomsnitt 6–12 månader. När bouppteckningshandlingen har behandlats får varje arvinge ett eget beskattningsbeslut med arvsskattens belopp.

Du får betalningsanvisningarna tillsammans med arvsbeskattningsbeslutet. Betala arvsskatten i en eller flera rater enligt skattebeloppet. Du kan betala arvsskatten i MinSkatt.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Skatteförvaltningen

Ansvarig för tjänsten

Skatteförvaltningen
Ansvarig för texten: Skatteförvaltningen
Uppdaterad: 18.12.2023