suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Rehabiliterande arbetsverksamhet är en socialservice som är avsedd för dig som har begränsningar i arbets- och funktionsförmågan och inte kan arbeta eller ta del av arbetskraftstjänsterna. I den rehabiliterande arbetsverksamheten kan du skaffa dig färdigheter för att stärka livs- och vardagskompetensen och på så sätt skapa förutsättningar för sysselsättning eller studier. Inom tjänsten görs en ind ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

– Servicen är avsedd för dig som är arbetslös arbetssökande, har begränsningar i arbets- och funktionsförmågan och inte kan arbeta eller ta del av arbetskraftstjänsterna.

– Organisationen av rehabiliterande arbetsverksamhet baseras på en aktiveringsplan som utarbetas av experter inom sysselsättningshantering och socialvård tillsammans med dig.

– I aktiveringsplanen avtalas om dina mål under servicen, vilket stöd du får samt servicens varaktighet och innehåll.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 2.4.2024