suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Arbetsplatsfinska

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Arbetsplatsfinska utvecklar färdigheterna hos företagets personal med utländsk bakgrund att klara av vardagliga arbetsuppgifter på finska. I språkundervisningen fokuserar man till exempel på den yrkesterminologi som behövs i arbetsuppgifterna, kommunikationssituationer i arbetet, kundbetjäningssituationer eller företagets arbetarskyddsmaterial eller annat material.

Arbetsplatsfinska är en del av ...

Gör så här

  1. Kontakta den lokala NTM-centralen eller AN-byrån.
  2. Bekanta dig med arbetsplatsfinskans serviceproducenter (palvelualusta.fi).
  3. Gör ett förslag om gemensam anskaffning av utbildning. Använd i första hand den elektroniska blanketten. Om det inte är möjligt att lämna in den elektroniska blanketten, fyll i blanketten "Arbetsgivarens förslag till utbildning som anskaffas gemensamt (TEM607)" och skicka blanketten till den lokala NTM-centralen eller AN-byrån.
  4. Handläggaren av ditt förslag bedömer personalens utbildningsbehov tillsammans med dig och upprättar en preliminär utbildningsplan.

För vem och på vilka villkor

Minimilängden på arbetsplatsfinska är i regel 70 lektioner (á 45 min). Minimitiden kan dock anpassas efter företagets särskilda behov. Utbildningen periodiseras enligt företagets behov med beaktande av utbildningens mål och längd. En typisk periodisering är två till fyra lektioner en eller två gånger i veckan.

Tjänsten är behovsprövad och avgiftsbelagd. Utbildning i arbetsplatsfinskan finansieras gemensamt av arbetsgivaren och arbets- och näringsförvaltningen. Arbetsgivarens betalningsandel påverkas av företagets storlek och omsättning eller balansräkning. Företagets betalningsandel av PrecisionsUtbildningen är 30–50% av totalpriset, av RekryteringsUtbildningen 30% av totalpriset och av OmställningsUtbildningen 20% av totalpriset.

Servicen tillhandahålls av

Närings-, trafik- och miljöcentralen, Arbets- och näringsbyrån

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 31.7.2023