suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Arbetsplatsfinska

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Målet med arbetsplatsfinska är att främja företagets personal med utländsk bakgrund att klara av sina arbetsuppgifter på finska. I utbildningen fokuserar innehållet i språkundervisningen till exempel på den yrkesterminologi som behövs i arbetsuppgifterna, kommunikationssituationer i arbetet, kundbetjäningssituationer eller till exempel företagets arbetarskyddsmaterial eller annat material. Arbetsplatsfinskan är en dela av servicehelheten Talent Boost, med hjälp av vilken man stöder mötet mellan företag och internationella experter.

Utbildningen skräddarsys enligt företagets och utbildningsdeltagarnas behov. Med arbetsgivaren avtalas om utbildningens mål, innehåll, längd och genomförande.

Arbetsplatsfinska lämpar sig för såväl små, medelstora som stora företags behov. Tjänsten kan också ordnas för den offentliga sektorn: staten, kommuner, samkommuner och församlingar.

Arbetsplatsfinska kan användas i företagets olika skeden och i synnerhet när det sker förändringar i företagets verksamhet som förutsätter att företagarens och/eller företagets personals yrkeskompetens uppdateras. Arbetsplatsfinskan kan genomföras som Precisions-, Rekryterings- och OmställningsUtbildning.

Gör så här

  1. Kontakta den lokala NTM-centralen eller arbets- och näringsbyrån.
  2. Använd helst den elektroniska blanketten. Om det inte är möjligt, använd den utskrivbara blanketten ”Arbetsgivarens framställning om samanskaffningsutbildning (TEM607)”.
  3. Skicka blanketten till NTM-centralen eller arbets- och näringsbyrån.
  4. En representant för arbets- och näringsförvaltningen bedömer personalens utbildningsbehov tillsammans med dig och upprättar en preliminär utbildningsplan.

För vem och på vilka villkor

Minimilängden på arbetsplatsfinska är i regel 70 lektioner (á 45 min). Minimitiden kan dock anpassas efter företagets särskilda behov. Utbildningen periodiseras enligt företagets behov med beaktande av utbildningens mål och längd. En typisk periodisering är två till fyra lektioner en eller två gånger i veckan.

Tjänsten är behovsprövad och avgiftsbelagd. Utbildning i arbetsplatsfinskan finansieras gemensamt av arbetsgivaren och arbets- och näringsförvaltningen. Arbetsgivarens betalningsandel påverkas av företagets storlek och omsättning eller balansräkning. Företagets betalningsandel i PrecisionsUtbildning är 30-50% av totalpriset, RekryteringsUtbildning 30% av totalpriset och OmställningsUtbildning 20% av totalpriset.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen, Arbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 20.4.2022