suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbete på gatu- eller parkområden

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Du kan hyra ett gatu- eller parkområde som tillfälligt arbetsområde till exempel för byggnads- eller lyftarbeten, fastighetsrenovering, flytt, takskottning eller för film- och tv-produktion, om du vill placera till exempel en fasadställning, lyftanordning, ett lösflak eller en container i området.

Om du vill utföra grävarbeten på gator eller i parker ska du meddela staden om det.

Gör anmäln ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 27.2.2024