suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Reso

Användningstillstånd och uthyrning av gator och grönområden

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Reso
  • Offentlig tjänst

Arbeten på Reso stads gator, parker och andra allmänna områden kräver tillstånd. Användning av ett gatuområde för reklam, evenemang eller som byggarbetsplats förutsätter också tillstånd. Tillståndet är tidsbegränsat.

Gör så här

Myndigheterna som svarar för kommunens gatu- och grönområden ger mer information om användningstillstånd och hyresmöjligheter.

Tillstånd för användning av gatu- och torgområden söks hos stadsingenjören enligt anvisningarna på Reso stads webbplats. Tillstånd för användning av andra mark- och vattenområden söks hos markanvändningsdirektören.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Man måste ansöka om tillstånd för avvikande användning och hyra av gatu- och grönområden hos kommunen. Användningstillstånd behövs till exempel för kulturevenemang.

Den som hyr en gata eller ett grönområde till exempel för en byggarbetsplats ska sätta upp en byggplatstavla av vilken den som utför arbetet och kontaktuppgifterna till den som ansvarar för arbetet framgår.

Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Servicen tillhandahålls av

Reso

Ansvarig för tjänsten

Reso
Ansvarig för texten: Reso
Uppdaterad: 3.3.2023