suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Raumo

Användningstillstånd och uthyrning av gator och grönområden

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Raumo
  • Offentlig tjänst

Man får inte arbeta på gator och allmänna områden utan stadens samtycke, utan det krävs tillstånd för att utföra arbeten där. Ett undantag är reparationer som görs för att förhindra en betydande skada och som anmäls i efterhand. Placeringsplats- och grävtillstånd söks via stadens elektroniska tillståndstjänst.

Staden strävar efter att behandla anmälan så snabbt som möjligt, men senast inom 21 dyg ...

Gör så här

Myndigheterna som svarar för kommunens gatu- och grönområden ger mer information om användningstillstånd och hyresmöjligheter.

Placeringsplats- och grävtillstånd söks via stadens elektroniska tillståndstjänst.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Man måste ansöka om tillstånd för avvikande användning och hyra av gatu- och grönområden hos kommunen. Användningstillstånd behövs till exempel för kulturevenemang.

Den som hyr en gata eller ett grönområde till exempel för en byggarbetsplats ska sätta upp en byggplatstavla av vilken den som utför arbetet och kontaktuppgifterna till den som ansvarar för arbetet framgår.

Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Servicen tillhandahålls av

Raumo

Ansvarig för tjänsten

Raumo
Ansvarig för texten: Raumo
Uppdaterad: 16.3.2023