suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan till fiskeövervakare

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Godkännande till fiskeövervakare sker på ansökan och behandlas av den närings-, trafik- och miljöcentral, på vars verksamhetsområde sökandens hemkommun tillhör. Godkännande av ansökan kräver att, sökande har avlagt med godkänt resultat fiskeövervakar provet. Personer som deltagit i fiskeövervakar utbildningen kan delta på provtillfällen. De som genomfört fiskeövervakar provet med godkänt resultat ...

Gör så här

Användningen av tjänsten kräver stark autentisering.

Fyll i blanketten ”Ansökan till fiskeövervakare”.

Elektroniska systemet styr ifyllandet av ansökan och systemet skickar till slut ansökan till NTM-centralen.

För vem och på vilka villkor

Som fiskeövervakare godkänns den som

  1. har rättshandlingsförmåga,
  2. är känd för tillförlitlighet och redbarhet och som till sina personliga egenskaper är lämplig för uppdraget, och
  3. med godkänt resultat har avlagt det prov för fiskeövervakare som föreskrivs i 104 §.

Den närings-, trafik- och miljöcentral till vars verksamhetsområde sökandens hemkommun hör godkänner på ansökan en person som fiskeövervakare.


Giltighetstid

Godkännandet till fiskeövervakare är i kraft tio år.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 24.3.2022