suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Anmälan till förskolan

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Förskoleundervisning är avgiftsfri undervisning året innan skolan börjar. Förskoleundervisning ges fyra timmar varje vardag. I förskolan äter barnen lunch.

I Sibbo fungerar förskolegrupper i både daghem, lågstadieskolor och i skilda förskoleenheter. Ett barn i förskoleålder har rätt till kompletterande småbarnspedagogik. För kompletterande småbarnspedagogik debiteras familjen en avgift om 60 % av en för familjen fastställd heldagsavgift för småbarnspedagogik.

Gör så här

Anmälan till förskoleundervisningen

För alla barn som är skrivna i Sibbo anvisas en plats i förskoleundervisning i en förskolegrupp som tillhör närskolan. Ett brev adresserat till vårdnadshavarna skickas i början av året till barnets hemadress med information om barnets primära förskoleundervisningsplats enligt hemadressen.

Vårdnadshavarna bekräftar barnets förskoleundervisningsplats elektroniskt i Wilma-program enligt anvisningarna i brevet.

Om ni nyligen har flyttat eller kommer att flytta till Sibbo

Ifall barnet inte har varit skrivet i Sibbo i början av året, men vill börja i förskoleundervisning i Sibbo ska vårdnadshavaren anmäla barnet till förskoleundervisningen genom eDaisy-programmet.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Den fyra timmar långa förskoleundervisningen per dag är avgiftsfri, medan den kompletterande småbarnspedagogiken på morgnarna och eftermiddagarna är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i förskoleutbildningen som ordnas av kommunen. I förskoleutbildningen deltar också de 7-åringar vars skolstart skjutits fram samt de 5-åringar som fått ett beslut om förlängd läroplikt.

Barnen får förskoleundervisning på förmiddagarna fyra timmar om dagen. Barnen får även lunch under den tiden.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen eller i verksamhet som uppnår dess mål under läsåret innan läroplikten börjar.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 16.11.2021