suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rovakaari Miljö- och hälsoskydd

Anmälan om verksamhetsställe och verksamhet av en aktör inom livsmedelskontaktmaterialbranschen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

En tillverkare, importör eller distributör av livsmedelskontaktmaterial, såsom en partiaffär ska göra en anmälan om sitt verksamhetsställe och sin kontaktmaterialverksamhet.

Med livsmedelskontaktmaterial avses material och utrustning som är eller har planerats vara i kontakt med livsmedel antingen direkt eller indirekt. Sådana är till exempel

- livsmedelsförpackningar

- engångskärl och -handskar

- köksredskap

- små maskiner i köket

- näringslivsindustrins maskiner och utrustning.

Råvaror och utrustning som används i tillverkningen av kontaktmaterial är också livsmedelskontaktmaterial. Därtill omfattar kontaktmaterial också tryckfärger, lack och lim.

Anmälan om verksamhetsställen och verksamhet inom livsmedelskontaktmaterialbranschen i Rovaniemi, Ranua, Pello, Övertorneå och Kolari ska göras till Rovakaari miljöhälsovård.

Gör så här

Gör anmälan i anmälningstjänsten ilppa eller med en blankett till den myndighet som ansvarar för livsmedelstillsynen på din verksamhetsort när verksamheten inleds.

När du har gjort anmälan får du information om att din anmälan har mottagits och antecknats i registret. Livsmedelstillsynsmyndigheten granskar regelbundet ditt företags verksamhet enligt sin tillsynsplan.

Anmäl också i anmälningstjänsten ilppa om aktören byts ut, om verksamheten förändras eller upphör. Du kan också anmäla ändringar på en blankett till myndigheten på verksamhetsorten. Använd då samma blankett för ändringsanmälan som för startanmälan.

Gör i första hand en anmälan om verksamhetsställe och verksamhet innan den inleds i Rovaniemi, Ranua, Pello, Övertorneå och Kolari i ilppa-webbtjänsten (se e-tjänsten).

Ta kontakt med miljöhälsovården om du inte kan göra anmälan i ilppa-webbtjänsten.

Hur handläggningen av ärendet framskrider:

Anmälan kommer till miljöhälsovården och inspektören går igenom anmälan. Inspektören granskar att informationen är tillräcklig för registrering av verksamheten, och kan vid behov be om tilläggsuppgifter.

Verksamheten som du anmält registreras och tillsynsenheten skickar ett avgiftsbelagt intyg över att anmälan handlagts. Om du har gjort anmälan i ilppa, ser du där efter handläggningen de uppgifter om verksamhetsstället som du anmälde eller de ändringar som gjorts i anmälan. Du ser också uppgifter om de verksamheter som du anmält tidigare.

Lämna i första hand anmälan om väsentlig förändring eller avslutande av verksamheten även via ilppa e-tjänsten. Anmälan kan även göras med blankett per e-post eller post till Rovakaari miljöhälsovård. Ingen avgift tas ut för handläggningen av anmälan om att verksamheten avbryts eller avslutas och du får heller inget intyg över handläggningen.

För vem och på vilka villkor

Anmälningsskyldigheten gäller alla aktörer som släpper ut livsmedelskontaktmaterial på marknaden i Finland. Sådana här aktörer är

• tillverkare av material och redskap som används i tillverkningen av kontaktmaterial

• tillverkare av de egentliga kontaktmaterialen

• aktörer som idkar partihandel med kontaktmaterial

• aktörer som idkar import av kontaktmaterial från EU-området eller import utanför EU-området och aktörer som idkar motsvarande export.

Anmälningsskyldigheten gäller alla branschaktörer oberoende av vilket kontaktmaterial eller kontaktredskap det är frågan om.

Om aktören ändras eller verksamheten ändras eller avslutas ska aktören meddela detta omedelbart.

Om aktören är etablerad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller sina tjänster i Finland, krävs samma anmälningar för verksamheten som för aktörer som är etablerade i Finland.


Tidsfrist

En anmälan ska göras senast fyra veckor innan verksamheten inleds.

Giltighetstid

Anmälan gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Rovakaari Miljö- och hälsoskydd

Ansvarig för tjänsten

Rovakaari Miljö- och hälsoskydd
Ansvarig för texten: Rovakaari Miljö- och hälsoskydd
Uppdaterad: 8.5.2024