suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anmälan om verksamhet som kan försvaga naturvärden i område som hör till Natura 2000-nätverket

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Du kan anmäla åtgärder som kan försvaga naturvärden i ett område som hör till Natura 2000-nätverket. Från myndigheten får du antingen en bekräftelse på att de åtgärder som planeras inte försvagar Natura 2000-skyddsvärdena eller vid behov rådgivning om åtgärder som inte försvagar skyddsvärdena i fråga. Syftet med anmälningsförfarandet är att säkerställa att naturvärdena i Natura 2000-nätverket beva ...

Gör så här

För anmälan behövs följande uppgifter:

 1. namn och kontaktuppgifter till den som ansvarar för åtgärden;
 2. fastighetsägarens kontaktuppgifter, om ägaren är någon annan än den som ansvarar för åtgärden;
 3. åtgärdsområdets läge uttryckt som fastighetsbeteckning och fastighetens placeringskommun eller tillräcklig exakthet på kartan;
 4. beskrivning av den planerade åtgärden och utförandesättet samt omfattningen på åtgärdsområdet;
 5. tidpunkt och tiden då åtgärden utförs; samt
 6. beskrivning över konsekvenserna av den planerade åtgärden på skyddsmålen i Natura 2000-området.

Till anmälan ska bifogas en karta över området, där åtgärdens plats märkts ut.

Lämna in anmälan till områdets NTM-central minst 30 dygn innan åtgärden vidtas

 • i första hand via den elektroniska tjänsten eller
 • på den utskrivbara blanketten som du kan sända per e-post eller per post; om du lämnar in anmälan per e-post, sänd bilagor till den allmänna ärendeblanketten.

Anmälan anses ha mottagits då den inkommit till NTM-centralen.

För vem och på vilka villkor

Om det är oklart om anmälningsbehov föreligger, fås ytterligare information i anvisningarna eller från myndigheten. Ingen anmälningsskyldighet föreligger om åtgärden på basis av lagstiftning annars också kräver anmälan eller tillstånd. Då görs motsvarande bedömning i samband med anmälan eller tillståndsbehandlingen.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 2.2.2024