suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anmälan om tillståndsbeslut som gäller marktäkt

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Tillståndsmyndigheten underrättar utan dröjsmål NTM-centralen om ett marktäktstillstånd som den beviljat. De centrala tillståndshandlingarna som gäller täktbeslutet ska också lämnas in till NTM-centralen.

Dessutom ska tillståndsmyndigheten uppge de viktigaste beslutsuppgifterna i datasystemet för marktäkt Notto.

Gör så här

Lämna in uppgifterna om tillståndet till registratorskontoret vid den NTM-central inom det verksamhetsområde där tillståndet har beviljats.

Skicka uppgifterna till Notto-systemet med e-tjänstblanketten ”Anmälan om beslut om marktäktstillstånd”.

För vem och på vilka villkor

Om tillståndsmyndigheten ändrar villkoren eller återkallar tillståndet (i de fall som avses i 16 § 2 mom. i marktäktslagen), ska ändringen antecknas i tillståndshandlingarna och NTM-centralen ska underrättas om saken.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 28.6.2022