suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rovaniemi stad

Anmälan om småbåtshamn

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 6 kommuner
  • Offentlig tjänst

Hamninnehavaren ska utarbeta en plan för hur avfallshanteringen av avfallet som kommer från fartygen ska ordnas i hamnen.

Avfallshanteringsplanen för småbåtshamnar och små fiskehamnar skall levereras till den kommunala miljövårdsmyndigheten för godkännande och för att registreras i miljövårdens datasystem.

Avfallshanteringsplanen skall göras upp för sådana småbåtshamnar som har minst 25 båtpla ...

Gör så här

Gör anmälan om småbåtshamn på Finlands miljöcentrals blankett. Anmälan omfattar en avfallshanteringsplan.

Lämna in den ifyllda blanketten med bilagor till miljötillsynens verksamhetsställe eller stadens registratorskontor.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.


Tidsfrist

Gör anmälan i god tid innan du inleder småbåtshamnsverksamheten.

Giltighetstid

Anmälan gäller som utgångspunkt tills vidare.

Avfallshanteringsplanen ska uppdateras och presenteras för myndigheten för godkännande med fem års mellanrum. Om typen, mängden eller avfallshanteringen hos det avfall som avlämnas i hamnen förändras avsevärt, ska planen även uppdateras i samband med detta.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om miljötillstånd inte behöver sökas för en småbåtshamn, ska en anmälan om detta göras till den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Miljötillstånd behövs i huvudsak för hamnar eller lastnings- eller lossningskajer som är avsedda för handelssjöfart och som lämpar sig för fartyg med en dödvikt på över 1 350 ton.

Servicen tillhandahålls av

Rovaniemi stad

Ansvarig för tjänsten

Rovaniemi stad
Ansvarig för texten: Rovaniemi stad
Uppdaterad: 17.11.2023