suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rovakaari Miljö- och hälsoskydd

Anmälan om primärproduktionsställe

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

Primärproducenten ska anmäla primärproduktionsstället och den verksamhet som utövas där skriftligen till den livsmedelstillsynsmyndighet som ansvarar för kommunens ärenden. Anmälan behövs dock inte om myndigheten får information om primärproduktionsstället av en annan myndighet.

Med primärproduktion avses produktion, uppfödning och odling av primärproduktionsprodukter. Där ingår även skördearbete, mjölkning och alla djurproduktionens skeden innan slakt.

Primärproduktion är till exempel

  • mjölk- och äggproduktion
  • uppfödning av nötkreatur
  • fiske och fiskeodling
  • odling av växter, frukt, säd och svamp
  • honungsproduktion.

I primärproduktionen ingår även transport, lagring och hantering av produkterna på produktionsstället så att produkternas karaktär inte märkbart förändras. Dessutom ingår transport av levande djur och transport av andra primärproduktionsprodukter än mjölk till nästa hanteringsställe i livsmedelskedjan.

En primärproduktionsanmälan behöver inte göras för jakt eller insamling av naturliga växter och svamp, även om avsikten är att sälja dessa produkter för konsumtion.

Gör en skriftlig anmälan om primärproduktionsstället och dess verksamhet i Rovaniemi, Ranua, Pello och Övertorneå till Rovakaari miljöhälsovård.

Renbeteslaget kan göra anmälan om bedrivande av renhushållning för din räkning.

För transport av primärprodukter som du själv producerat behöver du inte göra en separat anmälan om transport från primärproduktionsstället. Om du ändå är en aktör inom livs ...

Gör så här

Gör en skriftlig anmälan om ditt primärproduktionsställe och om den verksamhet som du utövar till den livsmedelstillsynsmyndighet som ansvarar för kommunens ärenden.

Ange i anmälan

  • ditt namn, din adress och annan kontaktinformation
  • ditt FO-nummer, gårdsnummer eller din personbeteckning om dessa saknas
  • adressen till ditt primärproduktionsställe och vid behov dess namn
  • information om verksamhetens karaktär och omfattning.

Du ska även göra upp en skriftlig egenkontrollsbeskrivning av primärproduktionsställets verksamhet.

Gör primärproduktionsanmälan till Rovakaari miljöhälsovård i första hand med en skriftlig blankett. Med samma blankett kan man göra en anmälan om transport av primärprodukter. Blanketten kan också returneras till miljöhälsovården i Rovakaari per e-post.

För vem och på vilka villkor

Aktören ska se till att primärproduktionsstället, den primärproduktion som sker där och de producerade primärprodukterna uppfyller lagens krav. Produkternas säkerhet får inte äventyras.

Aktören ska anmäla ändringar i primärproduktionens verksamhet, avbrott i verksamheten som varar i över ett års tid och då verksamheten avslutas. Anmälan ska göras till livsmedelstillsynsmyndigheten senast då ändringarna träder i kraft.


Tidsfrist

Anmälan om ny verksamhet ska göras i god tid innan verksamheten inleds. Verksamheten kan inledas även om handläggningen av anmälan inte är klar.

Meddela också om väsentliga ändringar i uppgifterna, om verksamheten avbryts för mer än ett år och om att verksamheten avslutas senast när ändringarna träder i kraft.

Giltighetstid

Anmälan gäller tills vidare.

Anmälan gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Rovakaari Miljö- och hälsoskydd

Ansvarig för tjänsten

Rovakaari Miljö- och hälsoskydd
Ansvarig för texten: Rovakaari Miljö- och hälsoskydd
Uppdaterad: 5.12.2022