suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Anmälan om primärproduktionsställe

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • 7 kommuner
 • Offentlig tjänst

Primärproducenten ska anmäla primärproduktionsstället och den verksamhet som utövas där skriftligen till livsmedelstillsynsmyndigheten i kommunen. Anmälan behövs dock inte om myndigheten får information om primärproduktionsstället av en annan myndighet.

Med primärproduktion avses produktion, uppfödning och odling av primärproduktionsprodukter. Där ingår även skördearbete, mjölkning och alla djurproduktionens skeden innan slakt.

Primärproduktion är till exempel

 • mjölk- och äggproduktion
 • uppfödning av nötkreatur
 • fiske och fiskodling
 • odling av växter, frukt, säd och svamp
 • honungsproduktion.

I primärproduktionen ingår även transport, lagring och hantering av produkterna på produktionsstället så att produkternas karaktär inte märkbart förändras. Dessutom ingår transport av levande djur och transport av andra primärproduktionsprodukter än mjölk till nästa hanteringsställe i livsmedelskedjan.

En primärproduktionsanmälan behöver inte göras för jakt eller insamling av naturliga växter och svamp, även om avsikten är att sälja dessa produkter för konsumtion.

Gör så här

Gör en skriftlig anmälan om ditt primärproduktionsställe och om den verksamhet som du utövar till kommunens livsmedelstillsynsmyndighet.

Ange i anmälan

 • ditt namn, din adress och annan kontaktinformation
 • ditt FO-nummer, gårdsnummer eller din personbeteckning om dessa saknas
 • adressen till ditt primärproduktionsställe och vid behov dess namn
 • information om verksamhetens karaktär och omfattning.

Du ska även göra upp en skriftlig egenkontrollsbeskrivning av primärproduktionsställets verksamhet.

För vem och på vilka villkor

Aktören ska se till att primärproduktionsstället, den primärproduktion som sker där och de producerade primärprodukterna uppfyller lagens krav. Produkternas säkerhet får inte äventyras.

Aktören ska anmäla ändringar i primärproduktionens verksamhet, avbrott i verksamheten som varar i över ett års tid och då verksamheten avslutas. Anmälan ska göras till livsmedelstillsynsmyndigheten senast då ändringarna träder i kraft.


Tidsfrist

Anmälan om ny verksamhet ska göras i god tid innan verksamheten inleds. Verksamheten kan inledas även om handläggningen av anmälan inte är klar.

Giltighetstid

Anmälan gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Korsholms kommun

Ansvarig för tjänsten

Korsholms kommun
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 1.11.2023