suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rovakaari Miljö- och hälsoskydd

Anmälan om mängden biprodukter som används som åtel

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

Den som utfodrar med kadaver måste meddela kommunalveterinären tre gånger per år vilken biprodukt som förts ut till utfodringsplatsen. Man måste också meddela kommunalvetenären hur mycket bioprdukt som förts ut.

Anmäl månatligen mängden kadavermaterial som du placerat ut på platsen för utfodring med kadaver till övervakningsveterinären inom verksamhetsområdet för Rovakaaris miljöhälsovård.

Gör så här

I kommunerna inom verksamhetsområdet för Rovakaari miljöhälsovård ska du göra en anmälan till tillsynsveterinären med Livsmedelsverkets anmälningsblankett. Skicka anmälan per e-post till adressen valvontaelainlaakarit[at]rovaniemi.fi eller per post till kontoret.

Du kan få mer information från tillsynsveterinären, miljöhälsovårdens kundtjänsttelefon, genom att besöka kontoret eller per e-post på adressen valvontaelainlaakarit[at]rovaniemi.fi.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Om verksamhetsutövaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma anmälningar som för verksamhetsutövare etablerade i Finland.

Gör anmälan till kommunalveterinären i den kommun från vars område kadavermaterialet härstammar. Om platsen för utfodring med kadaver ligger i en annan kommun ska du också göra en anmälan till kommunalveterinären i kommunen.

I kommunerna inom Rovakaaris miljö- och hälsoskyddsområde (Rovaniemi, Ranua, Pello, Övertorneå och Kolari) ska du göra en anmälan till tillsynsveterinärerna.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Rovakaari Miljö- och hälsoskydd

Ansvarig för tjänsten

Rovakaari Miljö- och hälsoskydd
Ansvarig för texten: Rovakaari Miljö- och hälsoskydd
Uppdaterad: 27.1.2023