suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Anmälan om kränkning av informationssäkerhet (CERT-FI incidentrapport)

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Privatpersoner, företag och organisationer kan till Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket Traficom anmäla kränkningar av informationssäkerheten de blivit utsatta för, t.ex. phishing eller blockeringsattacker, samt kränkningsförsök. På basis av kontakterna utreder Cybersäkerhetscentret kränkningar och hot om kränkningar av informationssäkerheten för nättjänster, kommunikationstjänster och mervärdestjänster, samlar in information om dessa incidenter och informerar om informationssäkerhetsärenden. Cybersäkerhetscentret bistår också i informationssäkerhetsfrågor. Hjälpen kan vara av allmän eller teknisk karaktär.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, engelska, finska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 27.10.2020