suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Anmälan om kränkning av informationssäkerhet (CERT-FI incidentrapport)

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område: nationell
Tjänsten erbjuds på: svenska, engelska, finska

Privatpersoner, företag och organisationer kan till Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket anmäla kränkningar av informationssäkerheten de blivit utsatta för, t.ex. phishing eller blockeringsattacker, samt kränkningsförsök. På basis av kontakterna utreder Cybersäkerhetscentret kränkningar och hot om kränkningar av informationssäkerheten för nättjänster, kommunikationstjänster och mervärdestjänster, samlar in information om dessa incidenter och informerar om informationssäkerhetsärenden. Cybersäkerhetscentret bistår också i informationssäkerhetsfrågor. Hjälpen kan vara av allmän eller teknisk karaktär.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Servicen tillhandahålls av: 
Transport- och kommunikationsverket Traficom