suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rovaniemi stad

Anmälan om exceptionell situation enligt miljöskyddslagen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 6 kommuner
  • Offentlig tjänst

Exceptionella situationer som medför omedelbar förskämning av miljön eller en uppenbar risk för förskämning av miljön ska anmälas till myndigheten. En exceptionell situation kan orsakas till exempel av oväntade utsläpp i miljön i samband med en olycka, produktionsstörning eller rivning av en konstruktion.

Gör så här

Om verksamheten grundar sig på tillstånd av en statlig myndighet ska du göra en anmälan till den myndighet som beviljat tillståndet. I annat fall ska du göra en anmälan till kommunens miljömyndighet. Gör också en anmälan om situationer som inte kräver tillstånd.

Om en exceptionell situation orsakar plötslig fara för befolkningen, ska detta omedelbart anmälas till den kommunala miljövårdsmyndigheten eller nödcentralen. Därefter ska du förbereda dig på ett snabbt samarbete med myndigheten för att få kontroll över situationen.

Om det är fråga om tillståndspliktig, anmälningspliktig eller registreringspliktig verksamhet, ska den som ansvarar för verksamheten utan dröjsmål lämna in en plan till tillsynsmyndigheten för begränsning av utsläpp och avfall samt av den förskämning av miljön som de orsakar.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Plötslig miljöförstöring eller risk för sådan ska utan dröjsmål anmälas till kommunens miljöskyddsmyndighet eller nödcentralen. Situationen kan orsakas av en olycka, oförutsedd produktionsstörning, rivningsarbete eller annat.

Servicen tillhandahålls av

Rovaniemi stad

Ansvarig för tjänsten

Rovaniemi stad
Ansvarig för texten: Rovaniemi stad
Uppdaterad: 17.11.2023