suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rovakaari Miljö- och hälsoskydd

Anmälan om distribution eller användning av hushållsvatten i vattendistributionsområdet

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

Verksamhetsutövaren ska anmäla distributionen eller användningen av hushållsvatten i vattendistributionsområdet till den myndighet som ansvarar för kommunens hälsoskydd.

Det är frågan om enbart distribution av hushållsvatten i sådana fall där näringsidkaren inte har någon egen vattenproduktion eller -hantering. Ett typiskt exempel är ett vattenandelslag som distribuerar det hushållsvatten de köpt annanstans till sina delägare.

Användning av hushållsvatten är sådana fall där näringsidkaren tar hushållsvatten med egna apparater och använder det som en del av sin offentliga eller kommersiella verksamhet.

Gör så här

Gör en skriftlig anmälan till den myndighet som ansvarar för kommunens hälsoskydd.

Verksamheten i Rovaniemi, Ranua, Pello, Kolari och Övertorneå ska anmälas till Rovakaari miljöhälsovård.

Mer information fås per miljöhälsovårdens kundtjänsttelefon, per e-post på adressen terveystarkastaja@rovaniemi.fi eller genom att besöka miljöhälsovårdens byrå.

För vem och på vilka villkor

Om en verksamhetsutövare är etablerad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller sina tjänster i Finland, krävs samma anmälningar för verksamheten som för verksamhetsutövare som är etablerade i Finland.

Anmälan ska göras om du tar vatten för minst 50 personers behov eller minst 10 kubikmeter vatten per dygn.


Tidsfrist

En anmälan ska göras senast 30 dygn innan verksamheten inleds.

Giltighetstid

Anmälan gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Rovakaari Miljö- och hälsoskydd

Ansvarig för tjänsten

Rovakaari Miljö- och hälsoskydd
Ansvarig för texten: Rovakaari Miljö- och hälsoskydd
Uppdaterad: 8.5.2024