suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Anmälan om distribution av hushållsvatten

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Näringsidkaren ska anmäla distributionen eller användningen av hushållsvatten i vattendistributionsområde till kommunens hälsoskyddsmyndighet.

Det är frågan om enbart distribution av hushållsvatten i sådana fall där näringsidkaren inte har någon egen vattenproduktion eller -hantering. Ett typiskt exempel är ett vattenandelslag som distribuerar det hushållsvatten de köpt annanstans till sina delägare.

Användning av hushållsvatten är sådana fall där näringsidkaren tar hushållsvatten med egna apparater och använder det som en del av sin offentliga eller kommersiella verksamhet.

Gör så här

Gör en skriftlig anmälan till kommunens hälsoskyddsmyndighet.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma anmälningar som för näringsidkare etablerade i Finland.


Tidsfrist

En anmälan ska göras senast 30 dygn innan verksamheten inleds.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 30.1.2023