suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Skatteförvaltningen

Anmälan om byggande — personkunder

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Hushåll ska till Skatteförvaltningen anmäla uppgifter om alla de arbeten som kräver byggnadslov som de köpt. Gör alltid anmälan innan byggnadsinspektören gjort slutsyn. Om du börjar använda byggnaden innan den egentliga slutsynen, ska du också anmäla uppgifterna före ibruktagningssynen.

Gör så här

  • Ta reda på om arbetet kräver byggnadslov. Anmälan om byggande ska göras för alla arbeten som kräver ett byggnadslov.
  • Gör anmälan om byggande i MinSkatt. Du kan göra anmälningar medan arbetet framskrider allt efter som du har betalat för det.
  • Om du behöver korrigera uppgifter, gör en ersättande anmälan i MinSkatt. Ange både de korrigerade uppgifterna och de tidigare korrekt angivna uppgifterna.
Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Skatteförvaltningen

Ansvarig för tjänsten

Skatteförvaltningen
Ansvarig för texten: Skatteförvaltningen
Uppdaterad: 18.12.2023