suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Skatteförvaltningen

Anmälan om byggande — företag och organisationer

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

En anmälan om byggande ska göras för bygg-, reparations- och underhållsarbete på en byggarbetsplats.

Beställarna av byggarbetet ska samla in uppgifter om byggentreprenaderna och den huvudsakliga genomföraren ska samla in uppgifter om arbetstagarna på den gemensamma byggarbetsplatsen.

Gör så här

Ta först reda på om du är skyldig att meddela Skatteförvaltningen uppgifter om entreprenader eller arbetstagare. Uppgifter om entreprenader och arbetstagare ges på olika grunder.

Du kan anmäla uppgifter i MinSkatt. För att anmäla stora mängder på en gång passar ilmoitin.fi bäst.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Skatteförvaltningen

Ansvarig för tjänsten

Skatteförvaltningen
Ansvarig för texten: Skatteförvaltningen
Uppdaterad: 18.12.2023