suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Anmälan enligt hälsoskyddslagen

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • 7 kommuner
 • Offentlig tjänst

En verksamhetsutövare ska anmäla sådan verksamhet som kan orsaka hälsoolägenheter till kunder till kommunens hälsoskyddsmyndighet. En anmälan behöver ändå inte göras om verksamheten förutsätter ett miljötillstånd.

Anmälningsskyldigheten gäller bland annat

 • inkvarteringsrörelser
 • gym, bastur, badanläggningar, simhallar, badstränder och friluftsbad för allmänt bruk
 • daghem och klubbar
 • läroanstalter som erbjuder förskole- och grundläggande undervisning, yrkesinriktad utbildning, gymnasieutbildning och högskoleutbildning
 • socialvårdstjänster och mottagningscentraler som erbjuder ständig vård
 • skönhetssalonger, tatuerings- och solariesalonger samt andra lokaler där man behandlar huden
 • andra anläggningar eller lokaler där verksamheten som utövas i dessa kan orsaka hälsoolägenheter till användarna.

Gör så här

Ange i anmälan

 • dina kontaktuppgifter
 • en utredning om var stället som reserverats för verksamheten ligger
 • planritning och möbelritning för affärslokalen
 • utredning av den verksamhet som utövas
 • andra uppgifter som behövs för att förebygga hälsoolägenheter.

I behandlingen av anmälan fästs särskild uppmärksamhet vid lokalernas ventilation, desinficering av redskap, möbler som förutsätts av verksamheten, redskap och ytmaterial. Vid behov ger hälsoskyddsmyndigheten råd om vilka aspekter av din företagsverksamhet och dina verksamhetslokaler som behöver särskild uppmärksamhet ur ett hälsoskyddsperspektiv.

Hälsoskyddsmyndigheten granskar din anmälan och skickar dig ett brev om mottagande. Vid behov granskas myndigheten också din verksamhet.

För vem och på vilka villkor

Kraven i hälsoskyddslagen gäller verksamhet och verksamhetslokaler som kan orsaka negativa effekter på kunders hälsa. Lokalerna måste anpassas till den utövade verksamheten och får inte orsaka någon hälsorisk för kunden. Kraven gäller inte verksamhetsutövaren.

Verksamhetsutövaren ska anmäla om verksamheten eller verksamhetsutövaren ändras till kommunens hälsoskyddsmyndighet.

Om verksamhetsutövaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma anmälningar som för verksamhetsutövare etablerade i Finland.

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Tidsfrist

En anmälan ska göras senast 30 dygn innan verksamheten inleds.

Handläggningstid

Anmälan behandlas inom 30 dygn.

Giltighetstid

Anmälan gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes, Vörå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 4.6.2020