suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Anestesiologi- och intensivvårdens tjänster

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Inom anestesi- och operationsverksamheten används nio operationssalar på två verksamhetsställen, en uppvakningsenhet med 15 vårdplatser samt induktion. Anestesiläkaren planerar formen av anestesi på basis av blanketten med förhandsuppgifter och på basis av intervju. På formen av anestesi inverkar även vilket ingrepp det är fråga om.

Med intensivvård avses vård av svårt sjuka patienter. Under intensivvården observeras patienten oavbrutet, och hens livsfunktioner övervakas och upprätthålls vid behov med hjälp av specialbehandlingar och specialapparatur. På intensivvårdsavdelningen är vårdarbetets uppgift att garantera patienten en individuell, helhetsbetonad, trygg och människovärdig vård som utgår från patientens behov. På intensivvårdsavdelningen finns tidsenlig vård- och övervakningsapparatur, och informationen om patienten registreras med hjälp av intensivens datasystem.

För patientens vård ansvarar Intensivvårdsavdelningens överläkare och under jourtid den jourhavande anestesiläkaren. Läkare inom olika specialiteter fungerar som konsulter i fråga om sin egen specialitet. Personalen som arbetar på intensivvårdsavdelningen är insatt i intensivvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 19.5.2020